top of page
Active School Week

Physical Education- Corpoideachas

 

Freastalaíonn gach dalta ar rang corpoideachais ar feadh uair a chloig ar a laghad gach seachtain.Bíonn deis acu na sé shnáith den chlar a fhorbairt. Táimid ag cur béim faoi leith ar lúthchleasaíocht i mbliana.   Bhíomar ag díriú ar shiúl sa chéad théarma.  Tá na múinteoirí gafa le scileanna reatha i láthair na huaire.  Beidh na daltaí ag cleachtadh scileanna chun feabhas a chur ar léim sa tríú téarma.

 

Our P.E Programme incorporates the 6 strands Athletics,Dance, Gymnastics,Games,Outdoor and adventure activities and Aquatics

All children access the six strands and each strand is covered each year. Every child receives a minimum of one hour PE each week. This year the school is prioritising Athletics.Pupils concentrated as ‘Walking’ Skills in term 1.   The emphasis will be in ‘Running’ this term and on skills required for ‘Jumping’  will be developed during the last term. 

 

  

Cluichí/Games

 • Seoladh, glacadh agus taisteal

 • Cluichí a cheapadh agus a imirt

 • Cluichí a chiallú agus a léirthuiscint

Damhsa/Dance

 • An Damhsa a iniúchadh, a chruthú agus a dheanamh

 • An Damhsa a chiallú agus a léirthuiscint,

Gleacaíocht/Gymnastics

 •  Luail

 •  An ghleacaíocht a chiallú agus a léirthuiscint

Oiliúint Uisce

 • Sláinteachas

 • Sábháilteacht uisce

 • Dul isteach san uisce agus teacht amach as

 • ​Snámhacht agus tiomáint

 • Forbairt banganna snámha

 • Cluichí liathróide uisce

 •  Oiliúint uisce a chiallú agus a léirthuiscint

Gníomhaíochtaí lasmuigh agus
gníomhaíochtaí eachtraíochta

 • Siúl

 • Treodóireacht

 • Dúshláin lasmuigh

 • Gníomhaíochtaí lasmuigh agus gníomhaíochtaí eachtraíochta a chiallú agus a léirthuiscint

Lúthchleasaíocht/Athletics

Táimid ag cur béim faoi leith ar lúthchleasaíocht i mbliana.   Bhíomar ag díriú ar shiúl sa chéad théarma.  Tá na múinteoirí gafa le scileanna reatha i láthair na huaire.  Beidh na daltaí ag cleachtadh scileanna chun feabhas a chur ar léim sa tríú téarma.
The school is prioritising Athletics this year.  Pupils concentrated as ‘Walking’ Skills in term 1.   The emphasis will be in ‘Running’ this term and on skills required for ‘Jumping’  will be developed during the last term.

Progress will be monitored through pupil self assessment and also peer assessment. The stages of development and teaching points can be found at 

www.scoilnet.ie/pdst/physlit with some helpful videos.

click "here" to see our "running initiative" on our "Gníomhaiochtaí- physical activity page"
 

An Chéad Théarma
Bhí na ranganna go diriú ar ghníomhaíochtaí bunaithe ar shiúl i rith an chéad théarma
Pupils concentrated on ‘Walking’ Skills in
term 1.
An Dara Téarma

Tá gach oide ó Naíonáin Bheaga go Rang 6 ag múineadh na seacht gcéim le leanúint chun máistreacht reatha a fháil. Imríonn siad cluichí chun na scileanna a chleachtadh.Seo iad na céimeanna, is féidir iad a chleachtadh sa bhaile chomh maith!   

All teachers from Junior infants to Sixth class are following the seven steps to master the skill of running.Athletics focused  Games are played to practise these fundamental movements  which also contribute to the development of the other PE strands . The steps are illustrated in the photographs.

An Triú Téarma
Beidh na daltaí ag cleachtadh scileanna chun feabhas a chur ar léim sa tríú téarma
 The emphasis will be on  skills required for ‘Jumping’  the last term.
bottom of page