top of page
Active School Week

Gníomhaíochtaí- Physical Activity

Tá mana scoile againn chun an Bhrait Ghníomhaigh a bhaint amach

“Is maith linn Spórt, is maith linn spraoi”.

We have an Active School Slogan.  Please scroll down to see the range of sporting activies taking place in the school.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Information below /Tuilleadh Eolais thíos

 

Sciath na Scol

Táimid an-bhródúil as ár bhfoireann iomanaíochta. D'imir siad go dian dícheallach i gCraobh Sciath na Scol.

We are very proud of the school hurling team who played in the final of Sciath na Scol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gáirdín Céadfach

Tá an Gairdín Céadfach tógtha. Tá na daltaí ag baint taitneamh agus tairbhe nach beag as.

Our sensory garden has been constructed thanks to our interested parents. the pupils are really enjoying the newly constructed garden.

 

 

 

 

 

Rothaíocht  16/04/2018

Tá rang 5 ag gabháil do chúrsa rothaíochta i láthair na huaire faoi stiúir Cycle Right.

Fifth Class pupils are currently learning safe cycling techniques and are being introduced to an invaluable and inexpensive form of exercise.

 

 

Sciath na Scol 12/04/2018

Comhghairdeas le foirne na scoile. Bhuaigh siad an cluiche iomanaíochta agus camogaíochta sa sraith Sciath na Scol inniu.

Congratulations to our Hurling and Camogie Teams. They played against Scoil An Athar Tadhg, Carraig na bhFear today and won both games.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúthchleasa na Cathrach 11/04/2018

Bhí na daltaí ar bís toisc go raibh na trialacha le haghaidh lúthchleasa na Cathrach againn. Beidh Múinteoir Éamonn ag cur oilúina orthu agus beidh siad ag traenáil go dian dícheallach.

The pupils were all very excited for the trials for the Cork City Sports. Múinteoir Éamonn will train the pupils for the individual and relay events.

 Blitz Camógaíocht 12/04/2018

Bhain na cailíní taitneamh as an mBlitz Camógaíochta a bhí eagraithe ag Coláiste

Daibhéid. D'imir siad i gcoinne Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa,Gaelscoil Mhachan agus Gaelscoil Uí Dhrisceoil.

The girls participated in a Camogie Blitz in Nemo Rangers organised by Coláiste Daibhéid. they played against Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa,Gaelscoil Mhachan agus Gaelscoil Uí Dhrisceoil.

 

Rith Scoile – Running Initiative

Tá Feachtas Reatha Iomlán Scoile á réachtáil againn faoi láthair a mhairfidh ocht seachtaine.  Tá gach rang ag glacadh páirte agus déanann siad an rith a chleachtadh ar an Raon Reatha go laethúil.  Cláraíonn na Ranganna Sóisearacha ar fad ar ‘Elmer an Eilifint’ agus tá ‘Cuntas Reatha’ le líonadh ag na Ranganna Sinsearacha.  An sprioc ná go mbeidh gach páiste sinsear in ann 1km a rith, agus 500m do na páistí shóisearacha ar a gcompord. Roghnófar seachtain ag deireadh mí Bealtaine agus le linn na seachtaine sin, táthar ag súil go rithfidh gach páiste sinsear 5km agus gach páiste shóisir 2.5km, thar 5 lá. Bronnfar teastas ar na páistí chun an ócáid a chéiliúradh.

 

The pupils are currently participating in a ‘Whole-School Running Initiative’, over an eight week period.  Every class is participating and practising on the running track daily. Junior classes are recording their distances on ‘ Elmer the Elephant’.  Each coloured square represents the track length (160m).  Senior classes are recording their distances on a Table hanging outside the classroom door.  The Staff will also participate.

By the end of this initiative, the target is that each senior pupil will be able to run 1km, and Junior Pupils 500m, at their leisure. At the end of May over the course of a week, each senior child will run 5km, and each junior child 2.5km! Certificates will be presented to celebrate this achievement!

Cispheil na mBunscoileanna 7ú/8ú Feabhra


Ghlac cailíní ó rang 5 agus 6 páirt i mBlitz Cispheile eagraithe ag Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí ar an gCéadaoin 7ú Feabhra. Bhí an deis céanna ag foireann measctha an lá dár gcionn.

Girls from 5th and 6th classes participated in a Basketbaqll Blitz organised by the Cork Sports Partnership on Wednesday 7th February. A mixed team had an opportunity to participate on Thursday.

Ó Duffy Cup 22/01/2018


Thainig Julia White ó fhoireann Chamóaíochta Chorcaí chun na scoile le Corn Uí Dhufaigh. Labhair sí leis na daltaí mar gheall ar thábhacht na haclaíochta. Spreag sí iad chun páirt a glacadh i gcúrsaí spóirt.

Julia White from the Cork Camogie Senior panel visited the school with the Ó Duffy Cup. She spoke to the pupils about the importance of keeping fit and participating in team sport.

Cispheil 23/01/2018


Ghlac páistí ó rang 6 páirt sa Bhlitz Cispeile a bhí eagraithe ag na Gardaí. D'éirigh leo an Craobh a shroichint. Taimid an-bhródúil astu.

Sixth Class pupils participated in a basketball blitz organised by the Gardaí. They played very well and reached the final.

Gníomhaíochtaí sa Chlós (leanúnach/ongoing)


Tá daltaí na scoile ag gábháil  do na gníomhaíochtaí seo a leanas an tseachtain seo,

  • casadh coirp

  • hapáil dhá chois

  • dreapadóirí

  • Déantar iad tar eis sosa, am tóin agus le haghaidh obair bhaile.

  • The pupils will practise the following exercises in school and for homework 

  • snapbacks

  • hopping

  • mountain climb

Sodar na Nollag 08/12/2017


Tá na daltaí ag diriú ar shiúl mar chuid den lúthchleasaíocht i láthair na huaire mar sin ghlac  an scoil ar fad páirt i Sodar na Nollag. Everyone had great fun participating in Sodar na Nollag on the 8/12 which was part of the athletics strand developing walking and running. 

Ta Ranganna 4-5 i mbun an gháirdín i lathair na huaire.  (leanúnach/ongoing)


  Rang 4 and Rang 5 are involved in maintaining the school garden. The development of a Sensory Garden is in progress by a dynamic group of parents.

Tá na ranganna sinsearacha ag gábháil don scipeáil go seachtainiúil.


Senior classes are skipping every week as a continuation of the Skip2Bfit workshopthat visited our school in June. Buíochas le Cumann na dTuismitheoirí do na téid scipeála.

Laochra Spóirt

 

Tháinig Raonaithe  Nemo chun na scoile le corn Aindí Scannaill mar bhuaigh siad Craobh an Chontae.
Nemo Rangers visited the school with the Andy Scannell Cup as they won  the Senior County Football Final

D'imir Máire Bairéad oide ón scoil le Cork City. Bhunaigh siad Comórtas na mBan Craobh na hÉireann Sacar.
Mary Barrett, a teacher on our staff came to school with members of the Cork City Football Team.

 

Lá Aclaíochta


Bhí an lá againn ar an 29ú Mí Meán Fómhair. 

Rainy day breaks!  Laethanta fliucha

Do your Talking as You're Walking

Am Sosa agus Am Lóin

Halloween/Christmas/Easter events

Samhain/Nollaig agus Cáisc

Playground Leaders-Playground Events

Ceannairí Clóis- Gníomhaíochtaí Clóis

bottom of page